Program/Program


Saturday 10th

15:00-16:30 Registration

17:00-18:00 Opening


Sunday 11th, Monday 12, Tuesday 13th, Thursday 15th

8:30-9:15 Morning Circle - Open Voice

9:30-10:30 Plenum

10:30-11:00 Coffee Break

11:00-12:45 Workshops

12:45-15:00 Lunch Break

15:00-16:30 Lyre Groups

16:30-17:00 Coffee Break

17:00-18:30 Rehearsals

18:30-20:00 Evening Break

20:00-21:30 Short Reflection, Open Stage


Wednesday 14th

8:30-9:15 Morning Circle - Open Voice

9:30-10:30 Plenum

10:30-11:00 Coffee Break

11:00-12:45 Space for Activities and Initiatives of participants and guests

Free afternoon and evening.

20:00-21:30 Short Reflection, Open Stage


Friday 16th

8:30-9:15 Morning Circle - Open Voice

9:30-10:30 Plenum

10:30-11:00 Coffee Break

11:00-12:45 Workshops

12:45-15:00 Lunch Break

15:00-16:30 Rehearsals, preparation for the Concert

16:30-17:00 Coffee Break

17:00-18:30 Final Rehearsal before the Concert

18:30-19:30 Coffee Break

19:30-20:30 Concert of all participants


Saturday 17th

9:30-10:15 Morning Circle - Open Voice

10:30-11:30 Short Reflection from Workshops

11:30-12:00 Coffee Break

12:00-13:00 Reflection, Closing PlenumChange of this Program is reserved. / Změna programu vyhrazena.

Sobota 10/8

15:00-16:30 Registrace

17:00-18:00 Slavnostní zahájení


Neděle 11/8, Pondělí 12/8, Úterý 13/8 & Čtvrtek 15/8

8:30-9:15 Ranní kruh - Otevření hlasu

9:30-10:30 Plénum

10:30-11:00 Přestávka/občerstvení

11:00-12:45 Workshopy

12:45-15:00 Polední přestávka

15:00-16:30 Lyrové skupiny

16:30-17:00 Přestávka/občerstvení

17:00-18:30 Společná zkouška

18:30-20:00 Večerní přestávka

20:00-21:30 Zpětný pohled, "Open stage"


Středa 14/8

8:30-9:15 Ranní kruh - Otevření hlasu

9:30-10:30 Plénum

10:30-11:00 Přestávka/občerstvení

11:00-12:45 Prostor pro aktivity a iniciativy účastníků a hostů

Volné odpoledne a večer.

20:00-21:30 Zpětný pohled, "Open stage"


Pátek 16/8

8:30-9:15 Ranní kruh - Otevření hlasu

9:30-10:30 Plénum

10:30-11:00 Přestávka/občerstvení

11:00-12:45 Workshopy

12:45-15:00 Polední přestávka

15:00-16:30 Společná zkouška, přípravy na koncert

16:30-17:00 Přestávka/občerstvení

17:00-18:30 Společná zkouška před koncertem

18:30-19:30 Večerní přestávka

19:30-20:30 Závěrečný koncert všech účastníků


Sobota 17/8

9:30-10:15 Ranní kruh - Otevření hlasu

10:30-11:30 Prezentace workshopů

11:30-12:00 Přestávka/občerstvení

12:00-13:00 Zpětný pohled, slavnostní zakončení