Lecturers/Lektoři


Helena Bartošová (CZ)


Helena Bartošová is a waldorf teacher, therapist and lyre teacher. She has undertaken six years of Lyre study with Jan Braunstein, Jan Chromeček and Zdeněk Dvořák at the International conservatory in Prague and also studied Music Therapy at the Tabor Academy under Josef Krček and Voice Therapy at the Academy of Performing Arts in Prague. She also has a professional interest in Chinese medicine and works as a Shiatsu therapist and teacher of Chi-kung and Tai-chi chuan.

_______

Helena Bartošová je waldorfská učitelka, terapeutka a učitelka lyry.
Absolvovala 6 let studia na Mezinárodní konzervatoři Praha - obor lyra, hudba pod vedením J. Braunsteina, J. Chromečka a Z. Dvořáka, studium muzikoterapie na Akademii Tabor
u Josefa Krčka a hlasovou terapii na Akademii múzických umění v Praze. Zabývá se čínskou medicínou jako shiatsu terapeutka a lektorka čchi-kungu a tchaj-ti čchuanu.

Jan Braunstein (CZ)


Jan Braunstein brings his experience as a waldorf teacher, music therapist, lyre teacher, conductor, freelance musician and lyre innovator. He gives lessons and workshops and performances (mostly as a solist) around the world. He is the founder of Ateliér Délos.

_______

Jan Braunstein spojuje své zkušenosti waldorfského
učitele, muzikoterapeuta, učitele lyry, inovátora, dirigenta
a koncertujícího hudebníka. Pravidelně vyučuje a vystupuje
(většinou jako sólista) v mnoha zemích světa.  Je zakladatelem Ateliéru Délos.

Hong Chang Kim (Korea)


Hong Chang Kim is a music therapist, class teacher and music teacher for Waldorf Education.
Studied anthrophosophical music therapy in Berlin and Waldorf Education training course in Stuttgart, Germany.
He worked as a class teacher and music teacher in curative Waldorf school in Germany, and recently working as a teacher in training course of anthroposophical music therapy in Korea.

_______

Hong Chang Kim je muzikoterapeut, třídní učitel a učitel hudby pro Waldorfské vzdělávání. Studoval antroposofickou muzikoterapii v Berlíně a Waldorfské vzdělávání ve Stuttgartu v Německu. Pracoval jako třídní učitel a učitel hudby v terapeutické Waldorfské škole v Německu. V současné době pracuje jako učitel antroposofické muzikoterapie na Waldorfském semináři v Koreji.